All Publications » Videos » Vachanamrut Gadhada Pratham – 40 | Savikalpa-Nirvikalpa Samadhinu | Swaminarayan Paravani

Vachanamrut Gadhada Pratham – 40 | Savikalpa-Nirvikalpa Samadhinu | Swaminarayan Paravani